Цени

Цени

Заплащането става на вноски.

Може да се изготви и индивидуален финансов план за разсрочено плащане.

При посещение на  повече от един  курс се ползва отстъпка.

Допълнителна информация за цените на отделните курсове ще получите в учебния център.

Курс Хорариум Цена на учебните материали Цена на курса
Английски език Starter   20 часа  ... лв. .

Английски език A1 - Elementary

за възрастни

  100 часа  ... лв. .

Английски език A2 - Pre-Intermediate

за възрастни

  100 часа  ... лв.  

Английски език B1 - Intermediat

(за възрастни)

  100 часа  ... лв.  

Английски език B2 - Upper-Intermediate

за възрастни

  100 часа  ... лв.  

1 клас английски език

за ученици

 60 часа  ... лв.  

J1 английски език

за ученици

  120 часа  ... лв.  

J2 английски език

за ученици

120 часа  ... лв.  

A1 английски език

за ученици

120 часа  ... лв.  

A2 английски език

за ученици

120 часа  ... лв.  

A2-B1 английски език

за ученици

120 часа  ... лв.  

B1 английски език

за ученици

120 часа  ... лв.  

B2 английски език

за ученици

150 часа

(от които 30 часа с native speaker)

 ...  лв.  

C1 английски език

за ученици

150 часа

(от които 30 часа с native speaker) 

 ... лв.

 
Испански език Inicial (A1) 120 часа  ... лв.  
Испански език Basico (A2) 120 часа  ... лв.  
Испански език Intermedio (B1) 120 часа  ... лв.  
Испански език Avanzado (B2) 120 часа  ... лв.  
Испански език Superior (C1) 120 часа  ... лв.  
Немски език предучилищна група и 1-ви клас   90 часа  ... лв.  
Немски език от 2-ри до 4-ти клас 120 часа  ... лв.  
Немски език от 5-ти до 7-ми клас 120 часа  ... лв.  
Математика за 5-ти и 6-ти клас   90 часа  ... лв.  
Математика за 7-ми клас 120 часа  ... лв.  
Български език и литература за 7-ми клас 120 часа  ... лв.