Цени

Цени

Заплащането става на вноски.

Може да се изготви и индивидуален финансов план за разсрочено плащане.

При посещение на  повече от един  курс се ползва отстъпка.

Допълнителна информация за цените на отделните курсове ще получите в учебния център.

Курс Хорариум Цена на учебните материали Цена на курса
Английски език Starter 20 часа 30 лв. .

Английски език A1 - Elementary

за възрастни

100 часа 60 лв. .

Английски език A2 - Pre-Intermediate

за възрастни

100 часа 60 лв.  

Английски език B1 - Intermediat

(за възрастни)

100 часа 60 лв.  

Английски език B2 - Upper-Intermediate

за възрастни

100 часа 60 лв.  

1 клас английски език

за ученици

60 часа 60 лв.  

J1 английски език

за ученици

120 часа 75 лв.  

J2 английски език

за ученици

120 часа 75 лв.  

A1 английски език

за ученици

120 часа 88 лв.  

A2 английски език

за ученици

120 часа 88 лв.  

A2-B1 английски език

за ученици

120 часа 88 лв.  

B1 английски език

за ученици

120 часа 88 лв.  

B2 английски език

за ученици

150 часа

(от които 30 часа с native speaker)

88 лв.  

C1 английски език

за ученици

150 часа

(от които 30 часа с native speaker)

88 лв.  
Испански език Inicial (A1) 120 часа 85 лв.  
Испански език Basico (A2) 120 часа 85 лв.  
Испански език Intermedio (B1) 120 часа 85 лв.  
Испански език Avanzado (B2) 120 часа 85 лв.  
Испански език Superior (C1) 120 часа 85 лв.  
Немски език предучилищна група и 1-ви клас 90 часа 60 лв.  
Немски език от 2-ри до 4-ти клас 120 часа 75 лв.  
Немски език от 5-ти до 7-ми клас 120 часа 85 лв.  
Математика за 5-ти и 6-ти клас 90 часа 40 лв.  
Математика за 7-ми клас 120 часа 50 лв.  
Български език и литература за 7-ми клас 120 часа 50 лв.