ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА КОРОНАВИРУС

    Присъствените занятия ще се провеждат при следните условия, които са  съгласувани с националните мерки за безопастност.

         Максималният брой ученици в зала е 12.

         Различно начало на учебните занятия.

         Контрол от страна на преподавателите с цел да се избегне струпване на ученици.

         Носене на лични предпазни средства в общите части на сградата.

         Ежедневно почистване и дезинфекция на залите.

        Всички плотове, маси, бюра, дръжки на врати и прозорци се дезинфекцират след излизане на всяка група.

        Преди влизане в учебната зала се дезинфекцират ръцете на учениците.

        Редовно проветряване на залите.

        Осигуряване на течен сапун, салфетки и тоалетна хартия.

 При обявяване от Министерството на образованието извънредна обстановка, Учебен център ПЛАНЕТСКУЛ има готовност за дистанционно обучение.

 

                                                            Управител:

                                                                                       / Н. Тодорова /