ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ДИСТАНЦИОННО В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ДИСТАНЦИОННО В РЕАЛНО ВРЕМЕ

     От 16.032020г.  учебните часове по английски език в Учебен център ПЛАНЕТСКУЛ

се провеждат дистанционно в реално време в определените до сега часове.

     За допълнителна справка се отнесете към съответните преподаватели:

Николина Тодорова - ID номер :    8350281904          gsm:  0878 86 04 25

Румяна Караваневска - ID номер : 2736540554         gsm:  0897 77 35 47

Милена Давчева  -  ID номер :       5126632091          gsm:  0894 42 22 34