Провеждане на изпит YOUNG LEARNERS

Провеждане на изпит YOUNG LEARNERS

На 4-ти юни Британският съвет София, ще проведе изпита Young Learners в Учебен център Планетскул.
    Желаем успех на участниците!