НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ - ЕСЕН 2020 Г.

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ - ЕСЕН 2020 Г.

     От 28.09.2020 г започват занятията в Учебен център ПЛАНЕТСКУЛ

съгласно утвърдения график.

     За допълнителна справка се отнесете на gsm:  0878 86 04 25 :