ЗАРЕЖДАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ieBOOK

ЗАРЕЖДАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ieBOOK

За зареждане и активиране на ieBook чрез предоставения код,

следвайте стъпките описани в следващия поле:

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ieBook