ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧЕНАТА 2019-2020 ПРОДЪЛЖАВА ОТ СЕПТЕМВРИ

ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧЕНАТА 2019-2020 ПРОДЪЛЖАВА ОТ СЕПТЕМВРИ

От 10-ти септември 2019 г. продълвава записването за новата учебна 2019/2020 година.
      Записването се извършва в учебния център със заплащане на учебните материали.
      Може да го направите всеки работен ден от 17:00 до19:00 часа и събота от 10:00 до12:00 часа.
          Записването продължава до запълване броя в групите.