ЗАПИСВАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

          Записване за новата учебна 2018 - 2019 година
      Записването ще продължи от 10 септември до заемане на останалите свободни места.
      Може да го направите всеки работен ден от 17:00 до19:00 часа и събота от 10:00 до12:00 часа.
                       При записването се сключва договор и заплащане на учебните материали