ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

      По причина на обявената грипна ваканция за София-град, занятиятя в Учебен център ПЛАНЕТСКУЛ се прекратяват за срока на обявената грипна ваканция. Възобновяванито им ще стане на 06/02/2019 г.