Математика за кандидатстване след 7-ми клас

Математика за кандидатстване след 7-ми клас

Подготовката по математика включва два раздела:

Алгебра
Геометрия

Започваме с провеждането на входящи тестове и упражнения, обхващащи материала, изучен в 5 и 6 клас.

След установяване и отстраняване на пропуските се работи за усвояване на необходимите  теоретични знания по математика за отлично представяне на теста.

В занятията по алгебра са включени знания за рационалните числа и действията с тях, както и всичко от раздела, което трябва да владеят седмокласниците, за да приложат на практика наученото.

Геометрията е съществена част от изпита по математика след седми клас. В подготовката са включени всички теоретични теми и уроци от изучавания материал в училище. Познаването на основни понятия и методи за решаване на геометричните задачи е особено важно, но опитът показва, че теорията трябва да се  приложи в практическото решаване на тестове. С оглед постигането  на отличните резултати всяко занятие завършва с решаване на тест и даване на домашна работа, която се проверява задължително.

Подготовката на кандидат-гимназистите е изцяло съобразена с изискванията на МОН и формата на изпита за 7 клас. Програмата предвижда провеждането на 4  пробни изпита за установяване на моментните знания и умения на курсистите и формиране на навици за работа в изпитна обстановка.

За постигане на високи резултати, работим с малки групи от 6 - 8 кандидат-гимназисти.

Математика за 5 и 6 клас (поддържащо ниво)

Сериозното овладяване на материала по математика в 5 и 6 клас е важна предпоставка за отличното представяне на учениците  на изпита за кандидатстване след 7 клас. Нашата цел е да спомогнем за отличното представяне през учебната година.