Български език и литература за кандидатстване след 7-ми клас

Български език и литература за кандидатстване след 7-ми клас

Подготовката за 7 клас по български език и литература започва с провеждането на входящи тестове и упражнения, обхващащи учебния материал от 6-ти клас.
Чрез тях, в началото на курса, се установяват не само знанията, но и съществуващите пропуски, които се отстраняват в процеса на работа.

По време на учебните занятия в курса за седми клас се провеждат езикови и литературни упражнения, анализират се изучаваните произведения и се обяснява всяка допусната грешка.

При подготовката целта е насочена към усвояване на новите знания и създаване на трайни умения за решаване на тестови задачи по български език и литература. Работи се и  за развитие на уменията на учениците да създават преразказ, съобразен с дидактическата задача.

След всяко занятие се задава домашна работа с цел учениците да затвърдят наученото. Домашната работа се проверява задължително.

Подготовката на кандидат-гимназистите е изцяло съобразена с изискванията на МОН и формата на изпита за 7 клас. Програмата предвижда провеждането на 4  пробни изпита за установяване на моментните знания и умения на курсистите и формиране на навици за работа в изпитна обстановка.

За постигане на високи резултати, работим с малки групи от 6 - 8 кандидат-гимназисти.