Английски език

Английски език

Обучението по английски език в учебен център ПЛАНЕТСКУЛ се осъществява в съответствие с Европейската езикова рамка /Common European Framework of Reference for Languages/.Това е документ, препоръчан от Евпопейския съвет за признаване и доказване на езиковите способности.

Първокласниците се въвеждат в света на английския език чрез увлекателни практически занимания, изпълнени с песни и игри.Неусетно децата добиват  усет за езика и се поставят основите на чуждоезиковото обучение.

Началното езиково обучение се осъществява по системата  FAIRYLAND на издателство EXPRESS PUBLISHING и обхваща детските сертификатни нива под наименованието Young Learners English / YLE/ - Starters, Movers, Flyers.  Децата се подготвят по четирите основни компонента  / четене, слушане, писане и говорене / с помощта на ролеви игри, песни и упражнения. Неусетно навлизат в граматиката на езика и натрупват лексика, необходима за общуване на английски език.

Подготовката на учениците от 10 да 18 годишна възраст е по системите ACCESS и PRIME TIME на издателство EXPRESS PUBLISHING и обхваща сертификатните нива на CAMBRIDGE UNIVERSITY – KET /Key English Test/, PET /Preliminary English Test/, FCE /First Certificate in English/, CAE /Certificate in Advanced English/.  Работи се за развитието  и усъвършенстването на четирите основни умения- Reading, Listening, Writing , Speaking. За сертификатни нива  FCE и  CAE се прави допълнитена подготовка Use of English.

Желанието ни е да мотивираме децата да учат и да постигнат високи резултати.

Английският език  е официален работен език на Европейския съюз, ООН  , МОК и редица други международни организации.